Tiráž

Velké okresní město Žitava
Markt 1
02763 Zittau
Telefon: +49 3583 752-0
Fax: +49 3583 752-193
E-mail: stadt@zittau.de
Internet: www.zittau.de

Město Žitava je obec/územně správní celek veřejného práva. Zastupuje ji starosta Thomas Zenker.
Daňové identifikační číslo podle § 27 a Německého zákona o dani z obratu: DE 140739192
Zástupce podle § 10 odst. 3 MDStV (Státní smlouva o mediálních službách): tiskový mluvčí Kai Grebasch (adresa stejná jako výše)

Návrh, vypracování, programování
AV-Studio Kommunikationsmedien GmbH Halle
Mühlweg 41
06114 Halle (Saale)

Tel.: (0345) 20 999-0
E-Mail: office@av-studio.de
Internet: www.av-studio.de
Zodpovědná osoba: Felix Thiele

Fotografie
V aplikaci byla použita díla těchto fotografů:
Thomas Glaubitz, Kai Grebasch, Martin Groß, JochenKaminsky, Dagmar Köhler, Manfred Lohse, Jürgen Matschie, Rene Pech, Simon Pech, Felix Weickelt, Rainer Weisflog, Frank Winkler, ZSG.

Autorská práva
Pokud není uvedeno jinak, je majitelem práv týkajících se zpracování i veškerého obsahu Městský úřad Žitava. Obrazový materiál je možné používat pouze pro osobní informaci a pedagogické účely. Jiné použití, především pro komerční účely, není povoleno bez předchozí domluvy s Městským úřadem Žitava. V případě dotazů týkajících se použití obrazového materiálu se prosím obracejte na:
Kai Grebasch
Poštovní adresa: viz výše
E-mail: k.grebasch@zittau.de

Na této webové stránce byly použity přednostně objekty (grafika, zvuky, texty atd.), které jsme sami vytvořili nebo které je možné použít bez licence. Objekty třetích osob chráněné autorskými právy používáme pouze s předchozím souhlasem majitele práv a s odpovídajícím označením. Pokud by přeci jen došlo k použití neoznačeného objektu, který je chráněný cizími autorskými právy, pak nebylo možné autorská práva dohledat. V případě takového nezamýšleného porušení autorských práv autor odstraní dané dílo z webové stránky ihned poté, co bude zjištěno, že došlo k porušení autorských práv, nebo jej v souladu s autorským právem označí.

Ručení
Městský úřad Žitava v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu uvedených informací. Nároky na ručení vůči městskému úřadu Žitava, jež se vztahují na škody materiální i nemateriální povahy, které vznikly použitím či nepoužitím poskytnutých informací, popř. použitím chybných a neúplných informací, jsou vyloučeny, leda že by se městský úřad Žitava doložitelně dopustil záměrného provinění či hrubé nedbalosti.

Odkazy
U přímých nebo nepřímých odkazů na internetové stránky třetích osob („Odkazy“), jež leží mimo oblast odpovědnosti autora, nabývá povinnost ručení účinnosti pouze v tom případě, pokud je autorovi znám obsah a bylo by pro něj technicky možné a myslitelné zabránit užívání v případě protiprávního obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku vytvoření odkazu nebyl na odkazované stránce žádný protiprávní obsah. Autor nemá žádný vliv na stávající ani budoucí úpravu, obsah ani autorství odkazovaných /propojených stránek. Proto se výslovně distancuje od všech informací na odkazovaných/propojených stránkách, jež byly změněny poté, co byl odkaz vytvořen. Toto prohlášení platí také pro všechny odkazy vytvořené v rámci své vlastní internetové nabídky i pro záznamy třetích osob v knihách hostů, diskuzních fórech a poštovních adresářích vytvořených autorem. Za nezákonné, chybné nebo neúplné informace a především za škody, jež vzniknou z užívání či neužívání takto poskytnutých informací, ručí výhradně poskytovatel stránky, na kterou bylo odkázáno, a nikoli ten, který prostřednictvím odkazů na dané informace pouze poukazuje.

Všeobecné upozornění
Webová stránka je jakožto webová aplikace určena především pro mobilní zařízení (především chytré telefony) a byla proto vytvořena v odpovídajícím designu. Pro optimální zobrazení všech obsahů stránky doporučujeme používat chytrý telefon.

Naše webová aplikace používá cookies. Pokud používáte aplikaci „Zittau Tour“ (Žitavské výlety), souhlasíte s používáním cookies.

loading...